van-phong-ubnd-va-hdnd - UBND TP Vị Thanh

 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Ngày 02-03-2021

Họ tên: Trần Minh Luân

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh

Điện thoại:0909.709.954

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: luantm.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Lê Hoàng Lĩnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh

Điện thoại:0913.977.359

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: linhlh.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trương Hữu Tấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0908.666.707

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: tanth.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Võ Thị Hồng Lan

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0909.252.628

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: lanvth.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 818
Đã truy cập: 170104
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.