Thuong truc thanh uy - UBND TP Vị Thanh

 

Thường trực Thành ủy

Ngày 09-03-2021

Họ tên: Nguyễn Hữu Tình

Chức vụ: Bí Thư thành ủy TP. Vị Thanh

Điện thoại: 0909.054.676

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: tinhnh@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trần Quốc Khởi

Chức vụ: Phó Bí Thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0903.189.555

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: khoitq.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Bí Thư thành ủy TP. Vị Thanh – Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0903.747.424

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: tuannv.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 929
Đã truy cập: 170215
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.