van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3306/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xiếu Muội
(lần đầu)
3305/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Thạch Chi
(lần đầu)
3304/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án:
Khu đô thị mới Cát Tường II (lần 07)
3302/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Văn Thông)
3301/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lưu Văn Tọng, địa chỉ khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3300/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Lý
(được ông Cao Văn Được ủy quyền)
(lần đầu)
3298/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị
khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 07)
3292/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đào Thanh Lộc, địa chỉ ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3291/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Tiến Dũng, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3283/QĐ-UBND 22/07/2022 Về việc phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu: Mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến cho Hội trường trung tâm
hành chính thành phố Vị Thanh
Đang online: 1
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 696412
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.