van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4567/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sử
(được bà Trần Thị Phương Thảo ủy quyền)
(lần đầu)
4566/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đô
(được ông Nguyễn Văn Vĩnh ủy quyền)
(lần đầu)
4565/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cho
phường, xã năm 2022 - lần 02
109/TB-VP.HĐND&UBND 26/10/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hoa Phượng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh về tình hình thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Vị Tân
4540/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc nâng 01% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với
viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
4539/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc hưởng 05% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với
viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
4534/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường VII khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Lê Nguyễn Hiền Diệu)
4533/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường I khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tạ Kim Dủ)
4532/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường I khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phan Thành Lịch)
4531/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
4530/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Thanh Mộng)
4529/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
thực hiện dự án: Đường Hòa Bình nối dài (đợt 02)
1808/UBND 24/10/2022 V/v cử công chức nữ tham dự
lớp tập huấn tại tỉnh Lâm Đồng
4525/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Thị Thu Trang)
4514/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng
đối với Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; Chủ tịch UBND
phường III và Chủ tịch UBND phường V
4498/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
4497/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Huỳnh Văn Ni)
4496/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Hoàng Thiên)
4495/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Hoàng Giang và bà Huỳnh Thị Thu Trang)
4494/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Trần Tấn Tài)
4493/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Trần Thị Xuân Trang)
4492/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Nguyễn Thị Thùy Ngân)
4491/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Mai Văn Dũng và bà Huỳnh Thị Mỷ Tiên)
4490/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Thành Nghĩa và bà Lê Thị Chúc)
4489/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Hồ Thị Kích)
4488/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Lê Thành Nhân và bà Trần Thị Cà Mol)
4487/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Trần Văn Năm)
4486/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Huỳnh Văn Đề)
4485/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Đoàn Thị Lẩy)
4484/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Văn Cường)
4483/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Văn Hạnh)
4482/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Võ Thị Gấm)
4481/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Văn Đầy và bà Nguyễn Thị Bích Thủy)
4480/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Võ Thị Sang)
4479/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Thanh Tiến)
4478/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Lê Thị Nha)
4477/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Hồng Khảnh)
4476/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(ông Nguyễn Văn Bé)
4475/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư
Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
(bà Nguyễn Hồng Ngọc Khang)
4471/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Danh Siên)
4470/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Danh Chên)
4469/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trương Thị Thu Thúy)
4468/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Thảnh)
4467/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Đinh Thị Thảo)
4466/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ngô Minh Toàn)
4465/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Thái Văn Mến)
211/KH-UBND 18/10/2022 Tiếp tục duy trì thực hiệc Mô hình dân vận khéo chính quyền thân thiện với phương châm "04 xin, 04 luôn" trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4451/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Phúc)
4450/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức (Lê Diễm Kiều)
4447/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức
thành phố Vị Thanh năm 2022
1755/UBND 17/10/2022 V/v đăng ký nhu cầu học các lớp bồi dưỡng năm 2023
1753/UBND 17/10/2022 V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2022
1750/UBND 17/10/2022 V/v nộp hồ sơ xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2022.
4445/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sự, Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố Vị Thanh
4434/QĐ-UBND 14/10/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Đỗ Minh Nhựt
4433/QĐ-UBND 14/10/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Đỗ Thị Ngọc Lan
103/TB-VP.HĐND&UBND 13/10/2022 Kết luận của đồng chí Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kinh phí Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
1732/UBND 13/10/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí mua bình ắc quy cho máy bơm chữa cháy khu hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
1731/UBND 13/10/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ cho khu hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
4424/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thị Kim Tiền)
4423/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Ngọc Hi)
4422/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức (Trần Thị Huỳnh Nghi)
4421/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Thị Hoàng My)
4420/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức (Trần Thị Bảo Ngọc)
4419/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Thị Diểm Trinh)
4418/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Trương Thị Diễm My)
4417/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Mai Thị Triều Thu)
4416/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức (Trương Thị Mỹ Linh)
4415/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Cao Nguyễn Ngọc Trúc)
4414/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Huỳnh Thị Tú Ngọc)
4413/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Lê Thành Nhân)
4412/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Quách Ái Thơ)
4411/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm
vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Thị Trúc Huỳnh)
4409/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (đợt 03)
4408/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Nguyễn Hoàng Đua)
Đang online: 1
Hôm nay: 2840
Đã truy cập: 1620917
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.