van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1497 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3834/QĐ-UBND 05/09/2022 Về việc điều chỉnh tên hộ dân tại Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
3826/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trân Văn Hiếu
(lần đầu)
3825/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy Vân
(lần đầu)
3807/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1
và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 5
1459/UBND 31/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
3790/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (50 CBGV)
3789/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc nâng 01% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (16 CBGV)
3788/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc nâng 01% phụ cấp thâm niên đối với viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (182 CBGV)
3787/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Hoàng Phúc, sinh năm 1956, số CMND: 360086994, cấp ngày 28 tháng 9 năm 2012, nơi cấp: Công an thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1455/UBND 30/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ lúa Đông Xuân 2022 -2023
1450/UBND 30/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa chất lượng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ lúa Đông Xuân 2022 -2023
1445/UBND 30/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
3781/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Vị Thanh giai đoạn 2021 - 2025
1425/UBND 29/08/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1424/UBND 29/08/2022 V/v thống nhất kinh phí phục vụ Hội nghị giao ban quý III năm 2022 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã
1421/UBND 29/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
1420/UBND 29/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên lúa gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Đông Xuân năm 2022-2023
3757/QĐ-UBND 29/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Ngô Kiều Diễm)
3756/QĐ-UBND 29/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Líp và bà Nguyễn Thị Kim Diệu)
3753/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước (được bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ủy quyền) (lần đầu)

Đang online: 1
Hôm nay: 697
Đã truy cập: 841033
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.