van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1497 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1421/UBND 29/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
1420/UBND 29/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên lúa gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Đông Xuân năm 2022-2023
3757/QĐ-UBND 29/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Ngô Kiều Diễm)
3756/QĐ-UBND 29/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Líp và bà Nguyễn Thị Kim Diệu)
3753/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước (được bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ủy quyền) (lần đầu)

3752/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Nhuần)
3751/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước
(được ông Nguyễn Đình Lộc ủy quyền)
(lần đầu)
310/BC-UBND 26/08/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8, 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
3750/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022 - lần 10
1414/UBND 26/08/2022 V/v thống nhất kinh phí mở lớp cho Trung tâm chính trị năm 2022
3727/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1991, số CCCD: 093091000168, cấp ngày 16 tháng 3 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3715/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Kim Ánh)
3713/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Thuấn)
3712/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Lập)
1389/UBND 23/08/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2050
83/TB-VP.HĐND&UBND 23/08/2022 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tuấn tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vị Tân
3683/QĐ-UBND 23/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Lánh
(lần đầu)
3682/QĐ-UBND 23/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hiệp
(lần đầu)
3681/QĐ-UBND 23/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tính
(lần đầu)
1373/UBND 23/08/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố Vị Thanh
3676/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481,
Hẻm 529 và đường Ngô Hữu Hạnh), đợt 02
3675/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,
hạng mục: Lia 1 (Đường Ngô Hữu Hạnh)
(ông Trần Văn Minh)
3674/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,
hạng mục: Lia 1 (Hẻm 529)
(ông Đỗ Tấn Qưới)
3673/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,
hạng mục: Lia 1 (Hẻm 529)
(ông Nguyễn Phước Thọ và bà Phạm Thị Thu)
3672/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 481) (bà Phan Thị Út Châu)
3671/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 481) (ông Trần Thanh Hiệp)
3670/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 481) (ông Chương Hoàng Liêm và bà Phạm Thị Chúc Ly)
3669/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 481) (ông Nguyễn Văn So và bà Nguyễn Thúy An)
3668/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 451) (ông Nguyễn Hoàng Thọ và bà Nguyễn Xuân Trang)
1364/UBND 22/08/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí tổ chức Hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi Vị Thanh chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027" và tham gia Hội thi cấp tỉnh
1362/UBND 22/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn TP Vị Thanh
3660/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị
khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 08)
3659/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện
dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ Phường VII, thành phố Vị Thanh
3658/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Trương Phước Lai)
3657/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Trần Văn Lặc)
3656/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh (bà Đỗ Thị Diệu)
3655/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh (bà Đỗ Thị Phượng)
3654/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết)
3653/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Hứa Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Bạch Phượng)
3652/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh

(ông Đỗ Văn Sơn)
3651/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Đỗ Văn Nghĩa)
3650/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Đàm Quốc Khải)
3649/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh

(hộ ông Huỳnh Văn Châu)
3648/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Đoàn Thanh Phong)
3647/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Lê Văn Thành)
3646/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh (bà Huỳnh Thị Vốn)
3645/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Huỳnh Tú Búp)
3644/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Út)
3643/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Trần Thị Bé Ba)
3642/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Cao Văn Điền)
3641/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Đàm Cấm Chảy)
3640/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Bảy)
3639/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Thọ)
3638/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Lê Văn Cội và bà Lưu Thị Lâm)
3637/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Lương Văn Tân và bà Nguyễn Hồng Điều)
3636/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Lý Châu Tuấn)
3635/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Ngô Tường Quí)
3634/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Phan Văn Lợi)
3633/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư - tái định cư chợ
Phường VII, thành phố Vị Thanh
(ông Trần Bội Dung)
3629/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Vệ, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
3628/QĐ-UBND 19/08/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lượm, địa chỉ khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3606/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Hồ Bảo Trung)
3601/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Diệp Thị Nhung
(lần đầu)
1330/UBND 17/08/2022 V/v chuyển kết dư ngân sách năm 2021 sang năm 2022
3600/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Hóa)
3598/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(ông Phan Thế Đức)
1329/UBND 17/08/2022 V/v đánh giá việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
3593/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại bà Lưu Diễm Loan, sinh năm 1985, số CCCD: 093185008039, cấp ngày 10 tháng 5 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3591/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thanh Thảo, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
3587/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Hạnh (được ông Võ Hữu Nghĩa ủy quyền), địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
3586/QĐ-UBND 17/08/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Hậu, sinh năm 1966, số CMND: 363579229, cấp ngày 04 tháng 12 năm 2005, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
1325/UBND 16/08/2022 V/v thống nhất kinh phí mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2022 và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội người cao tuổi năm 2022
76/TB-VP.HĐND&UBND 16/08/2022 Kết luận của đồng chí Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp triển khai kinh phí thực hiện Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
3563/QĐ-UBND 16/08/2022 Về việc kiện toàn Tổ Dân vận chính quyền
75/TB-VP.HĐND&UBND 15/08/2022 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tháng 8/2022
Đang online: 8
Hôm nay: 1391
Đã truy cập: 846865
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.