van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
164/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Vân Trang, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
163/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Quang Văn Bề, địa chỉ khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
62/UBND 11/01/2023 V/v phối hợp nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân quý IV/2022
139/QĐ-UBND 11/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Hoa Giếng, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
117/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức, hợp đồng lao động,
số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2023
115/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc thành lập Ban Biên tập thực hiện chuyên mục
Khoa học và Công nghệ năm 2023
114/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
113/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
112/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Minh Hoàng, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
111/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Ngọc Khang, địa chỉ khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
110/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Ngọc Hòa, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
50/UBND 10/01/2023 V/v thống nhất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Long tổ chức hoạt động vào ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
44/UBND 10/01/2023 V/v Thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí chi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo quý I và quý II năm 2023
99/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương cho Ủy ban nhân dân phường III năm 2023
42/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế và công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước năm 2023
94/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định ề việc phê duyệt phương án giá dịch vụ thu tiền cho thuê sử dụng mặt bằng, Kios, lô sạp, Nhà lồng ăn uống Chợ Vị Thanh, phường III; Chợ Phường IV; Chợ Phường VII, Chợ Tư Sáng Xã Tân Tiến, Chợ đêm Công viên Xà No, phường V, thành phố Vị Thanh năm 2023
40/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất phê duyệt kinh phí chuyên môn ngành 6 tháng đầu năm 2023 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh.
38/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Thường trực HĐND&UBND, nhiệm vụ chuyên môn cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vị Thanh năm 2023 (lần 01)
84/QĐ-UBND 06/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Ngọc Xứ
83/QĐ-UBND 06/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hoàng Phúc
Đang online: 3
Hôm nay: 3016
Đã truy cập: 1662492
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.