van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3171/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (bà Huỳnh Ngọc Hiển)
3170/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (ông Lê Thanh Tâm)
3169/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (hộ Nguyễn Văn Dũng)
3168/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (ông Nguyễn Mạnh Cử và bà Vũ Thị Mão)
3142/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong
(lần đầu)
3141/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
(lần đầu)
3140/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bích Nói
(lần đầu)
3139/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Chi
(được bà Nguyễn Kiều Diễm ủy quyền)
(lần đầu)
3138/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Tấn Đạt, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3137/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lưu Ngọc Nguyệt, địa chỉ ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 308
Đã truy cập: 696515
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.