van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1186/UBND 20/07/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
1179/UBND 19/07/2022 Về việc thống nhất kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2022 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã
1171/UBND 18/07/2022 V/v thống nhất giao Trường Mầm non Vành Khuyên lập thủ tục thanh lý tài sản trên đất điểm trường cũ của Trường Mầm non Vành Khuyên, phường IV, thành phố Vị Thanh
1156/UBND 15/07/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí làm các bảng hiệu, bảng tên ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vị Thanh
1155/UBND 15/07/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
1154/UBND 15/07/2022 V/v góp ý dự thảo "Quyết định Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang" (lần 2)
3200/QĐ-UBND 15/07/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Huỳnh Pha)
3199/QĐ-UBND 15/07/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Khưu Thị Kim Sáu)
3198/QĐ-UBND 15/07/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Huỳnh Vui)
3197/QĐ-UBND 15/07/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Trương Văn Thoại)
Đang online: 3
Hôm nay: 1881
Đã truy cập: 698087
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.