van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1497 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4152/QĐ-UBND 27/09/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
4141/QĐ-UBND 23/09/2022 V/v xin chỉ định đơn vị làm các bảng hiệu, bảng tên ở
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vị Thanh
195/KH-UBND 23/09/2022 Hỗ trợ phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
4137/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc thôi biệt phái công chức (Phan Hoài Tân)
332/BC-UBND 22/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, 9 tháng
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022
4135/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
4134/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4133/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4132/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa chất lượng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,
vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
193/KH-UBND 21/09/2022 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4105/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bình
(lần đầu)
4104/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tươi
(được ông Trương Văn Đon ủy quyền)
(lần đầu)
4103/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chiến
(lần đầu)
4087/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Thảo, sinh năm 1963, số CMND: 363837499 cấp ngày 28 tháng 11 năm 2017, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: Khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1562/UBND 16/09/2022 V/v đề xuất nội dung thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
1561/UBND 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân công thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự thảo Quyết định ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4082/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khung khen, giấy khen và giấy chứng nhận
4079/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Tri Thức)
4078/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Lê Văn Cường)
4077/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Lưu Thị Ngọc Mai)
Đang online: 10
Hôm nay: 1901
Đã truy cập: 839233
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.