van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1741 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5060/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
5059/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường
và công trình công cộng thành phố Vị Thanh
5058/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
460/BC-UBND 01/12/2022 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
5041/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức phường IV
5040/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ xã Hỏa Lựu
2114/UBND 01/12/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (lần 3)
2113/UBND 01/12/2022 V/v phối hợp cung cấp thông tin số liệu ngành Công Thương
5038/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 122/TB-UBND,
Quyết định số 2011/QĐ-UBND; Quyết số 3463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5035/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức phường VII (Nguyễn Thanh Nhanh)
458/BC-UBND 01/12/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 11, 11 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
5029/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 123/TB-UBND,
Quyết định số 2010/QĐ-UBND; Quyết số 3526/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5028/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 143/TB-UBND,
Quyết định số 4501/QĐ-UBND; Quyết số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5025/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
5024/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Bùi Văn Nhơn)
5023/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(Trịnh Thị Ánh Nguyệt)
5022/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lâm Văn Hà)
5021/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Mau - bà Huỳnh Thị Hiệp)
5020/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Tọng)
5019/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Hà Huy Thái - bà Phạm Thị Diệu Hiền)
5017/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Nguyễn Văn Tâm)
5015/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lê Văn Cường - bà Nguyễn Dương Phương Thảo)
5014/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Hoài Hận)
5013/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Ngô Gia Học)
5012/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Sáu)
5011/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lương Hải Quân)
5010/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Trương Thúy Phượng)
5009/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Trịnh Thị Cảnh)
5008/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Nguyễn Thị Tuyết Vân)
5007/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Nguyễn Thanh Phong)
448/BC-UBND 29/11/2022 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
4979/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mỹ Trang
(lần đầu)
4978/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga
(được bà Phạm Thị Kim Ngân ủy quyền)
(lần đầu)
121/TB-VP.HĐND&UBND 25/11/2022 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Thanh Phong tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy phường IV về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2022
2065/UBND 25/11/2022 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2022) HĐND thành phố khóa XII
2056/UBND 25/11/2022 V/v tham mưu UBND thành phố hướng dẫn Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang (Hawasuco) thực hiện ý kiến kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 15 tháng 11 năm 2022
4969/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh (được bà Nguyễn Thị Huê ủy quyền), địa chỉ Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh.
245/KH-UBND 24/11/2022 Tuyên dương, khen thưởng thành tích cao trong các lĩnh vực sản xuất, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo.
244/KH-UBND 24/11/2022 Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4938/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc kiện toàn Tổ Chỉ đạo quản lý kỹ thuật và đấu thầu dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
4920/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị
Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (đợt 04)
(bà Nghiêm Thị Minh)
4919/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (đợt 04)
(ông My Duy Nguyễn)
4917/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Bả Văn Quến)
4916/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Văn Vi)
4915/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Bả Văn Suổl - Huỳnh Thị Bé Năm)
4900/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh
4899/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4898/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,
đô thị thông minh và chuyển đổi số thành phố Vị Thanh
4892/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vàng
(lần đầu)
4891/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thọ
(lần đầu)
4887/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tốt
(lần đầu)
4868/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Phong (được ông Nguyễn Hoàng Thiên ủy quyền), địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4866/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đào Thanh Lộc, sinh năm 1978; số CCCD: 091078019514, ngày cấp 10 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4848/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Ca
(lần đầu)
4847/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Châu
(được ông Danh Đầy ủy quyền)
(lần đầu)
4846/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út, sinh năm 1968, số CMND: 362160727, cấp ngày 10 tháng 10 năm 2012, nơi cấp: Công an thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
4845/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Lợi, sinh năm 1960, số CCCD: 09306004199, cấp ngày 20 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4844/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thành, sinh năm 1968, số CCCD: 09306800068, cấp ngày 21 tháng 4 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4843/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1953, số CCCD: 093063000562, cấp ngày 24 tháng 11 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4842/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Châu, sinh năm 1953, số CCCD: 093053005373, cấp ngày 06 tháng 7 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4841/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tùng (được bà Trần Thị Thu Ba ủy quyền), sinh năm 1975, số CCCD: 083075018183, cấp ngày 21 tháng 4 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4840/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Danh Thị Biết
(lần đầu)
4838/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Đào Thị Hằng Ni)
4837/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Hoài Khiêm)
4836/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (đợt 10)
4835/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (ông Võ Văn Thiên)
4834/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (ông Nguyễn Văn Dũ)
4813/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tốt, sinh năm 1981, CMND số: 093081001283, cấp ngày 24 tháng 04 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ: Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4803/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Vị Thanh
1917/UBND 08/11/2022 V/v Cung cấp danh sách thu thập thông tin công chức, viên chức làm công tác thống kê
4768/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lưu Ngọc Tiến, địa chỉ khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1904/UBND 07/11/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 123-CTr/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Vị Thanh
113/TB-VP.HĐND&UBND 04/11/2022 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp báo tháng 10 và triển khai một số
nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
4727/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Lưu Văn Nhản)
4726/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(bà Nguyễn Thị Kiều Nho)
Đang online: 14
Hôm nay: 2968
Đã truy cập: 1076536
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.