van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
288/QĐ-UBND 27/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
23/BC-UBND 25/01/2023 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
22/BC-UBND 23/01/2023 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
20/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
287/QĐ-UBND 19/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Để
280/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu - chi năm 2023 của Ban Quản lý chợ thành phố Vị Thanh
277/QĐ-UBND 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 13 tập thể và 20 cá nhân
276/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 10 tập thể
10/TB-VP.HĐND&UBND 18/01/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Thanh Phong
tại cuộc họp đối thoại ngày 07/01/2023
09/TB-VP.HĐND&UBND 17/01/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 05/01/2023
266/QĐ-UBND 16/01/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Ngà
(lần đầu)
82/UBND 13/01/2023 V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2022
247/QĐ-UBND 13/01/2023 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 6
215/QĐ-UBND 13/01/2023 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II (lần 08)
179/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Trường THCS Châu Văn Liêm, phường IV, thành phố Vị Thanh (lần 05)
177/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc nâng ngạch lương đối với cán bộ xã Vị Tân (Đặng Thị Diễm Huỳnh)
176/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giải quyết thôi việc đối với viên chức
167/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Nghĩa
(được bà Đỗ Thị Tuyền ủy quyền)
(lần đầu)
166/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Út, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
165/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Mai Trinh, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
164/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Vân Trang, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
163/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Quang Văn Bề, địa chỉ khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
62/UBND 11/01/2023 V/v phối hợp nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân quý IV/2022
139/QĐ-UBND 11/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Hoa Giếng, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
117/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức, hợp đồng lao động,
số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2023
115/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc thành lập Ban Biên tập thực hiện chuyên mục
Khoa học và Công nghệ năm 2023
114/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
113/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
112/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Minh Hoàng, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
111/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Ngọc Khang, địa chỉ khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
110/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Ngọc Hòa, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
50/UBND 10/01/2023 V/v thống nhất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Long tổ chức hoạt động vào ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
44/UBND 10/01/2023 V/v Thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí chi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo quý I và quý II năm 2023
99/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương cho Ủy ban nhân dân phường III năm 2023
42/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế và công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước năm 2023
94/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định ề việc phê duyệt phương án giá dịch vụ thu tiền cho thuê sử dụng mặt bằng, Kios, lô sạp, Nhà lồng ăn uống Chợ Vị Thanh, phường III; Chợ Phường IV; Chợ Phường VII, Chợ Tư Sáng Xã Tân Tiến, Chợ đêm Công viên Xà No, phường V, thành phố Vị Thanh năm 2023
40/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất phê duyệt kinh phí chuyên môn ngành 6 tháng đầu năm 2023 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh.
38/UBND 09/01/2023 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Thường trực HĐND&UBND, nhiệm vụ chuyên môn cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vị Thanh năm 2023 (lần 01)
84/QĐ-UBND 06/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Ngọc Xứ
83/QĐ-UBND 06/01/2023 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hoàng Phúc
82/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Ngân, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
59/QĐ-UBND 06/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh hết hiệu lực năm 2022
58/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 14 tập thể và 02 hộ dân
48/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3) đợt 2
51/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán thu - chi giá dịch hạ tầng, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023 của Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh
47/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư -dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3) (Nguyễn Hoàng Phong)
34/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Kim Trang, địa chỉ khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
33/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Duyên, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
32/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Lĩnh, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
31/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Thủy, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 870
Đã truy cập: 1656929
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.