van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1741 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5060/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
5059/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường
và công trình công cộng thành phố Vị Thanh
5058/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
460/BC-UBND 01/12/2022 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
5041/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức phường IV
5040/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ xã Hỏa Lựu
2114/UBND 01/12/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (lần 3)
2113/UBND 01/12/2022 V/v phối hợp cung cấp thông tin số liệu ngành Công Thương
5038/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 122/TB-UBND,
Quyết định số 2011/QĐ-UBND; Quyết số 3463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5035/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức phường VII (Nguyễn Thanh Nhanh)
458/BC-UBND 01/12/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 11, 11 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
5029/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 123/TB-UBND,
Quyết định số 2010/QĐ-UBND; Quyết số 3526/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5028/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 143/TB-UBND,
Quyết định số 4501/QĐ-UBND; Quyết số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
5025/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
5024/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Bùi Văn Nhơn)
5023/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(Trịnh Thị Ánh Nguyệt)
5022/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lâm Văn Hà)
5021/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Mau - bà Huỳnh Thị Hiệp)
5020/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Tọng)
5019/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Hà Huy Thái - bà Phạm Thị Diệu Hiền)
5017/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Nguyễn Văn Tâm)
5015/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lê Văn Cường - bà Nguyễn Dương Phương Thảo)
5014/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Hoài Hận)
5013/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Ngô Gia Học)
5012/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Huỳnh Văn Sáu)
5011/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Lương Hải Quân)
5010/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Trương Thúy Phượng)
5009/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Trịnh Thị Cảnh)
5008/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(bà Nguyễn Thị Tuyết Vân)
5007/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(ông Nguyễn Thanh Phong)
Đang online: 8
Hôm nay: 2944
Đã truy cập: 1076512
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.