van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4261/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Phạm Văn Cao và bà Nguyễn Thị Đáng)
4258/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Mở rộng đường giao thông 1 tháng 5 (đợt 12)
4257/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Hẻm 1 Lưu Hữu Phước (Lia 2), đợt 05
1663/UBND 04/10/2022 V/v tăng cường thực hiện các chỉ tiêu thi đua Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2022
4239/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
1660/UBND 03/10/2022 V/v thống nhất bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1654/UBND 30/09/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Vị Thanh lần thứ VII năm 2022
4224/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Trinh
cư trú khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
(lần đầu)
4152/QĐ-UBND 27/09/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
4141/QĐ-UBND 23/09/2022 V/v xin chỉ định đơn vị làm các bảng hiệu, bảng tên ở
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vị Thanh
195/KH-UBND 23/09/2022 Hỗ trợ phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
4137/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc thôi biệt phái công chức (Phan Hoài Tân)
332/BC-UBND 22/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, 9 tháng
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022
4135/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
4134/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4133/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4132/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa chất lượng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,
vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
193/KH-UBND 21/09/2022 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4105/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bình
(lần đầu)
4104/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tươi
(được ông Trương Văn Đon ủy quyền)
(lần đầu)
4103/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chiến
(lần đầu)
4087/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Thảo, sinh năm 1963, số CMND: 363837499 cấp ngày 28 tháng 11 năm 2017, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: Khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1562/UBND 16/09/2022 V/v đề xuất nội dung thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
1561/UBND 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân công thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự thảo Quyết định ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4082/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khung khen, giấy khen và giấy chứng nhận
4079/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Tri Thức)
4078/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Lê Văn Cường)
4077/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Lưu Thị Ngọc Mai)
4076/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Thị Bích Thủy)
4075/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Dương Văn Lắm)
4074/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Dương Lưu Chí Thông)
4073/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Dương Lưu Nhân Thái)
1555/UBND 15/09/2022 V/v đề xuất nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2022
4065/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Tấn Đạt
(lần đầu)
4064/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Vũ Đạt
(lần đầu)
4063/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Oanh; sinh năm 1979; Số CMND: 364028055 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 24 tháng 6 năm 2015; địa chỉ: Khu vực 4, Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4060/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Ngọc Sương)
4058/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1981, Số CCCD: 091181009277, ngày cấp 09 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ: Ấp Dân Quân, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
1537/UBND 14/09/2022 V/v thống nhất chủ trương và bổ sung kinh phí nhiệm vụ đặc thù cho Văn phòng Thành ủy Vị Thanh (lần 05)
1529/UBND 13/09/2022 V/v thống nhất chủ trương canh tác lúa tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
4047/QĐ-UBND 09/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út, địa chỉ ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
4046/QĐ-UBND 09/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Vũ, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1510/UBND 09/09/2022 V/v thống nhất chủ trương thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
1509/UBND 09/09/2022 V/v thống nhất chủ trương thực hiện ứng dụng mô hình quản lý dịch hại
tổng hợp (IPM) trên lúa gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
1508/UBND 09/09/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Thường trực HĐND&UBND, nhiệm vụ chuyên môn cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vị Thanh năm 2022 (lần 04)
1505/UBND 09/09/2022 V/v thống nhất chủ trương thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
4039/QĐ-UBND 08/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Đình Vinh)
4038/QĐ-UBND 08/09/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Nhiên)
4037/QĐ-UBND 08/09/2022 Về việc đặt hàng đơn vị đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4034/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân
trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1495/UBND 08/09/2022 V/v thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh thực hiện mô hình chuyển đổi số xã Hỏa Tiến
4015/QĐ-UBND 08/09/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị cung cấp áo mưa cho Ban Chỉ huy, cán bộ trực và lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh năm 2022
1498/UBND 08/09/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
1493/UBND 07/09/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ thanh niên Hậu Giang khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030
90/TB-VP.HĐND&UBND 07/09/2022 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp báo tháng 8 và triển khai một số
nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
1492/UBND 07/09/2022 V/v thống nhất kinh phí mở lớp cho Trung tâm chính trị năm 2022
188/KH-UBND 07/09/2022 Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1487/UBND 07/09/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán
1486/UBND 07/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang
3983/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Văn Châu, địa chỉ khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3982/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Văn Sơn, địa chỉ khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3977/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Thành, địa chỉ khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3976/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Bé Ba, địa chỉ khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3975/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Lợi, địa chỉ khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1485/UBND 06/09/2022 V/v thống nhất chủ trương mua sắm trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hỏa Tiến
1483/UBND 05/09/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí in Tranh đêm Xà No
3837/QĐ-UBND 05/09/2022 Về việc chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá xác định giá tài sản trên đất Trường Mầm non Vành Khuyên (điểm cũ), phường IV, thành phố Vị Thanh
3836/QĐ-UBND 05/09/2022 Về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
tại Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
3834/QĐ-UBND 05/09/2022 Về việc điều chỉnh tên hộ dân tại Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
3826/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trân Văn Hiếu
(lần đầu)
3825/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy Vân
(lần đầu)
3807/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1
và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 5
1459/UBND 31/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình sản xuất lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
3790/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (50 CBGV)
3789/QĐ-UBND 30/08/2022 Về việc nâng 01% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (16 CBGV)
Đang online: 4
Hôm nay: 2729
Đã truy cập: 1658788
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.