van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5775/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (ông Lý Hữu Hiệp và bà Huỳnh Thị Hạnh)
5774/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Lê Văn Rớt)
5773/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Nguyễn Bích Phượng)
5772/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Trần Văn Tròn)
5771/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (ông Võ Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thắm)
5770/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Nguyễn Kiều Hạnh)
529/BC-UBND 30/12/2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
5762/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định chỉ định thầu: Thuê nhân công dọn dẹp làm vệ sinh và rửa các chợ phục vụ tết trên địa bàn thành phố Vị Thanh
5754/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hỏa Tiến
5750/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (đợt 03)
5749/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (Phạm Lê Hoài Hận)
5748/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (Lê Thanh Nguyện)
5716/QĐ-UBND 30/12/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Nhơn
5713/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 11)
5712/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Hà, địa chỉ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
5711/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngoãn, địa chỉ khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
5710/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hải, địa chỉ khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
5705/QĐ-UBND 29/12/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ thành phố Vị Thanh
260/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". NQ 18, NQ 19 và chương trình 140
5645/QĐ-UBND 28/12/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Phúc Đức
2342/UBND 28/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2341/UBND 28/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân công thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5639/QĐ-UBND 28/12/2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ các văn bản: Thông báo 282/TB-UBND,
Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 27/10/2022
5618/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại
Khu dân cư tự phát thuộc ấp 6, xã Vị Tân đối với Ủy ban nhân dân
xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh
5617/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ,tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (lần 2)
5616/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (Phạm Ngọc Tuyến)
5607/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Mai Thị Ngọc Cẩm
5605/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Hà Duy Tâm
2323/UBND 27/12/2022 V/v phúc đáp Công văn số 3459/STC-QLNS ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài Chính tỉnh Hậu Giang
5581/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga (được ông Phạm Huy Cường ủy quyền), sinh năm 1955; số CCCD: 084155003639, ngày cấp 28 tháng 6 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
5565/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (lần 10)
5558/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
2299/UBND 23/12/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí mua liều trại phục vụ tuyển quân năm 2023
5555/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 10)
5552/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ,tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục:Cải tạo tuyến Kênh 62 (lần 10)
2296/UBND 23/12/2022 V/v nhắc nhở gửi kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
2287/UBND 23/12/2022 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Chương trình số 133-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa"
2286/UBND 23/12/2022 V/v gửi nội dung giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023
136/TB-VP.HĐND&UBND 23/12/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hoa Phượng tại cuộc họp triển khai Kế hoạch sắp xếp Chợ đêm Hòa Bình
5527/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Duyên
(được ông Nguyễn Văn Gõ ủy quyền)
(lần đầu)
5526/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh
(lần đầu)

5525/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481,Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh), đợt 04
5519/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Huỳnh Thị Ngọc Ánh)
5518/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Liên Thị Ên)
5517/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Hiếu Hiền)
5516/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) ( Lê Tuyết Anh)
5515/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lưu Minh Hiệp)
5514/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Võ Văn Khanh và bà Huỳnh Kim Lan)
5513/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Vương Trường Thành)
5512/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Phan Văn Việt và bà Nguyễn Thị Bạch Lý)
5511/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Mã Sung Lỷ)
5510/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Lưu Xuân Hưng và bà Mã Thị Điệp)
5509/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Thị Bảy)
5508/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Trọng Hiếu)
5507/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Thị Quyên)
5506/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Huỳnh Thúy Anh)
5505/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lư Văn Tý)
5504/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lư Quang Minh)
5503/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Trần Văn Dử)
5502/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Văn Thanh)
5501/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Đặng Văn Sơn)
5500/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Dương Hoàng Viện)
5499/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Trương Hoàng Hoanh và bà Lâm Thị Thu Ngọc)
5498/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lâm Ái Chánh)
5497/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Bành Phước Luân)
5496/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lương Thị Lệ)
5495/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Cao Văn Đời)
5494/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Trần Trọng Thảo)
5493/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lê Kim Long)
5492/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Nguyễn Thị Ngọc Oanh)
5491/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Đinh Thị Được)
5490/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Bé Liễu)
5489/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Lê Hoàng Anh Tuấn)
5488/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (ông Phan Văn Đương và bà Trần Thị Cúc)
5487/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: Lia 1 ( Hẻm 451, Hẻm 465, Hẻm 481, Hẻm 529, Hẻm 437 và đường Ngô Hữu Hạnh) (Dương Thị Xuyến)
Đang online: 1
Hôm nay: 3259
Đã truy cập: 1650512
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.