van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1325 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1265/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Vũ Thị Hồng Loan)
1264/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Vũ Thành Trung)
1263/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Bùi Văn Sách)
1262/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Võ Văn Tấn)
1261/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Trần Thị Cúc)
1260/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Ngô Văn Lành)
1259/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Nguyệt)
1258/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Võ Văn Ẫn)
1257/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Phạm Thị Tuyết)
1255/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Xuyền)
1254/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Luốl)
1253/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Phan Văn Vui)
1252/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Đầm)
1251/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Trương Thị Thúy Hằng)
1250/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Ngọc Em)
1249/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Lê Văn Hiền)
1248/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Võ Văn Thiện)
1247/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(hộ Phạm Thị Thanh Hương)
1246/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Gõ)
1245/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Tương Lai)
1244/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Lưu Minh Tín)
1243/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Võ Văn Thích)
1242/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Huỳnh Văn Thượt)
1241/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(Nguyễn Văn Nguyên)
1240/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(hộ Nguyễn Văn Tính)
1239/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Hoàng Em và bà Trần Thị Ánh Nguyệt)
1238/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Lê Kiều Hoa)
1237/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung)
1236/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Lý Quốc Nhân)
1235/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Đình Lộc)
1234/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1233/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Trần Thị Kiều Tiên)
1232/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Hiếu An)
1231/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Vàng)
1230/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Lương Thị Kim Oanh)
1229/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Đoàn Tấn Đạt)
1228/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Đoàn Vũ Đạt)
1227/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Phan Văn Thảo)
1226/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Huỳnh Nam Hải)
1224/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc xếp lương đối với cán bộ phường IV (Võ Chí Công)
1223/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ phường V (Trần Thanh Dũng)
1222/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cử cán bộ học lớp Đại học Luật (Nguyễn Thị Sương)
1221/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cử cán bộ học lớp Đại học Luật (Nguyễn Thị Mỹ Linh)
1220/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cử cán bộ học lớp Đại học Luật (Nguyễn Hoài Nam)
1219/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cử cán bộ học lớp Đại học Luật (Lê Thị Xuân)
1212/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Ứng dụng mô hình "Nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi trùn quế
theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường"
1211/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí: Mua máy vi tính xách tay
cho Phòng Tài chính - Kế hoạch
508/UBND 12/04/2022 Về việc thống nhất kinh phí phục
vụ Hội nghị giao ban quý I năm 2022 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã
1209/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng
mô hình "Nuôi dê sinh sản an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường"
1208/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống và vật tư thực hiện:
Ứng dụng mô hình "Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ"
1207/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trưng bày
sản phẩm tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
1206/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc chỉ định thầu đơn vị sửa chữa máy vi tính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1204/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp văn phòng phẩm
phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1203/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Trang, sinh năm 1967, số CMND: 364193395 cấp ngày 28 tháng 6 năm 2018, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1202/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Đẹp, sinh năm 1950, số CMND: 363730372 cấp ngày 18 tháng 6 năm 2009, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1200/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Danh Ngoan; Sinh năm 1989.
Số CMND: 363603827 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 13 tháng 8 năm 2019.
Địa chỉ: Khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1199/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Duyên (được ông Dương Hồng Tân ủy quyền)
1198/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Tùng, sinh năm 1972, số CMND: 363689356 cấp ngày 02 tháng 7 năm 2008, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1197/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Hiếu, sinh năm 1988, số CCCD: 093088000344 cấp ngày 15 tháng 3 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1196/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Đẹp, sinh năm 1973, số CMND: 363907959 cấp ngày 07 tháng 5 năm 2013, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1195/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Tú Trinh, sinh năm 1983, số CCCD: 093183000693 cấp ngày 25 tháng 3 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1194/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Huỳnh Anh, sinh năm 1988, số CMND: 364219598 cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1193/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mẫn, sinh năm 1961, số CMND: 364012417 cấp ngày 16 tháng 6 năm 2015, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1192/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Cường, sinh năm 1983, Số CCCD: 093083011826, ngày cấp: 28 tháng 6 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1191/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Huyền)
1190/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Đặng Bá Toàn)
1189/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Hoàng)
493/UBND 08/04/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí thực hiện ứng dụng mô hình Sản xuất lúa chất lượng áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Hè Thu năm 2022
492/UBND 08/04/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh
phí thực hiện ứng dụng mô hình Sản xuất lúa theo hướng an toàn có kiểm soát phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa hè thu năm 2022

489/UBND 08/04/2022 V/v rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn CT MTQG giai đoạn 2021 - 2025
1180/QĐ-UBND 08/04/2022 V/v chỉ định thầu đơn vị in phôi và bìa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1175/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp cá giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình "Trồng khóm theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá"
1174/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư thực hiện: Ứng dụng
mô hình "Trồng khóm theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá"
1173/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp khóm giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình "Trồng khóm theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá"
1172/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
Đang online: 4
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 668720
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.