van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1325 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1553/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Huê)
1552/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Huỳnh Thị Ba)
1551/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Tâm và bà Huỳnh Thị An)
1550/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Cao Thị Loan)
1549/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Huỳnh Văn Cho)
1548/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(Công ty Cổ phần dược Hậu Giang)
1547/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn,
khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Trần Thiện Hậu)
1528/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư thực hiện: Ứng dụng
mô hình sản xuất lúa chất lượng, áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Hè Thu năm 2022
1527/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng an toàn có kiểm soát phân
bón và thuốc bảo vệ thực vật, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ lúa Hè Thu năm 2022
1526/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình sản xuất lúa chất lượng, áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Hè Thu năm 2022
632/UBND 28/04/2022 V/v rà soát nhu cầu trồng cây Mắcca trên địa bàn thành
phố Vị Thanh
628/UBND 28/04/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra đối với các hoạt động dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1490/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 - lần 03
1489/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu
tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
1486/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin và sửa chữa máy nguồn hệ thống máy tabmis nối mạng
với kho bạc và Sở tài chính
1477/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Công Chánh)
1476/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Cần)
1475/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Thị Nhiểu và ông Nguyễn Phong Thuận)
1474/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Văn Dần)
72/KH-UBND 27/04/2022 Trồng cây xanh phân tán và trồng rừng năm 2022 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1472/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp bò giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình "nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi trùng quế theo hướng
an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường"
1471/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Hỏa Tiến,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1470/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Tân Tiến,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1469/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Vị Tân,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1468/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Hỏa Lựu,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1467/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường VII,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1466/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường V,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1465/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường IV,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1464/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường III,
thành phố Vị Thanh năm 2022

1463/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường I,
thành phố Vị Thanh năm 2022
71/KH-UBND 27/04/2022 Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại,
giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1460/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng mô hình sản xuất lúa chất lượng áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Hè Thu năm 2022
1458/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Thanh Tùng)
1457/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Võ Hoàng Phong)
1456/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Tiền)

1455/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (
bà Đỗ Tuyết Trang)
1454/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Vũ Phương và bà Nguyễn Thị Mến)
1453/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Lê Thị Mộng Thúy)
1448/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Bạch Thị Kiều; Sinh năm 1960.
Số CCCD: 093160003379 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021.
Địa chỉ: Khu vực 4, Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1446/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng
mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng an toàn có kiểm soát phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,
vụ lúa Hè Thu năm 2022
1442/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức (Nguyễn Thị Thương)
1441/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức (Phan Thị Loan)
1440/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng Khoa học,
sáng kiến thành phố chấm sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác
ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022
1439/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc bổ nhiệm lại đối với viên chức (Hồ Thị Tuyết Lài)
1438/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc bổ nhiệm lại đối với viên chức (Trần Văn Tân)
597/UBND 25/04/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thay vỏ xe ô tô 95A-002.42
595/UBND 25/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí đăng tin bài giới thiệu thông tin, hình ảnh kinh tế - xã hội thành phố Vị Thanh trên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
1437/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phát hành Kỷ yếu tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, các phường, xã giai đoạn từ năm 1981- 2021 (lần 2).
1430/QĐ-UBND 22/04/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh
1426/QĐ-UBND 22/04/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Vị Thanh
05/CTr-UBND 22/04/2022 Phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
1425/QĐ-UBND 22/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị cung cấp nước màu khóm phục vụ trưng bày
tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
584/UBND 21/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí chi tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021
1420/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1412/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Phạm Kim Hà)
1411/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Mỹ An)
1410/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Ngọc Tho)
04/CTr-UBND 21/04/2022 Phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
1401/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị cung cấp trà mãng cầu phục vụ
trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
1400/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị thực hiện maket trang trí phục vụ
trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
1399/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị cung cấp rượu khóm, mứt khóm, dưa chua củ hủ khóm phục vụ trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
574/UBND 21/04/2022 V/v triển khai Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
572/UBND 21/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí chấm điểm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn cấp huyện
1396/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị cung cấp siro khóm, siro khóm củ dền, kẹo đậu phộng, trà khổ qua, mứt chùm ruột, chả lụa phục vụ trưng bày
tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
1388/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp cung máy vi tính xách tay
cho Phòng Tài chính - Kế hoạch
1387/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp gói thầu: Mua đồng phục năm 2022
561/UBND 20/04/2022 V/v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Vị Thanh lần thứ VII năm 2022
1370/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Lê Thị Huệ)
1369/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Trương Bích Ngọc)
1368/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Hữu Đức)
1367/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Thanh Tùng và bà Võ Thị Tú Nhi)
1366/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Văn Lắm)
1365/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Trần Thị Thanh Thủy)
1364/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Văn Dững)
1363/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Lưu Thị Chăm)
Đang online: 10
Hôm nay: 660
Đã truy cập: 668773
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.