van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3111/QĐ-UBND 12/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Nguyễn Văn Lạc)
3110/QĐ-UBND 12/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Đinh Văn Vệ)
3107/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Phiếu, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3106/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Quách Tấn Đạt, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3105/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Sử (được bà Trần Thị Phương Thảo ủy quyền), địa chỉ khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3104/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Nhơn, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3103/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đồng Hữu Bình, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3101/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Nở)
3100/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Phạm Thị Thảo Ly)
3099/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trương Thị Anh Thu)
3098/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (hộ Võ Văn Thích)
3097/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Võ Thị Ngọc Linh)
3096/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Thị Dung Em)
3093/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Phan Thị Thu)
3092/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (lần 06)
3091/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Lê Văn Đẹp)
3090/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Trương Thị The)
3089/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Phù Thị Bích Thảo)
144/KH-UBND 08/07/2022 Tham gia trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực
đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
3077/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Hồng Anh, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3076/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Văn Đon, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3075/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Âu Phương Thảo, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3074/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Âu Như Thảo, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3073/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3072/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Nam, địa chỉ ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
3071/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chiến, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3070/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Phước Trưởng, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3069/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị An, địa chỉ số 123/9, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
3068/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Tôn Thất Bôn, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3067/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện
dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh (đợt 01)
3066/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(hộ ông Trịnh Văn Út)
3065/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(ông Trần Nguyễn Vân Hảo)
3064/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(bà Huỳnh Thị Ba)
3063/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(ông Trần Nguyễn Vân Hải)
3062/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc hủy các Quyết định số 2989/QĐ-UBND, số 2987/QĐ-UBND,
số 2986/QĐ-UBND, số 2985/QĐ-UBND, số 2984/QĐ-UBND và số 2981/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
143/KH-UBND 06/07/2022 Xây dựng xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
142/KH-UBND 06/07/2022 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2021-2025
3053/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Xứng, địa chỉ ấp Tân Phú, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
3052/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Thanh Khởi (được bà Nguyễn Thị Quyên ủy quyền), địa chỉ ấp Bình Thuận, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
3051/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Oanh, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
3050/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, địa chỉ ấp Hai Tỷ, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
3049/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Giang, địa chỉ ấp Dân Quân, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
1095/UBND 05/07/2022 V/v cung cấp thông tin và số liệu phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn năm 2023 - 2025
65/TB-VP.HĐND&UBND 05/07/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 23/6/2022
2990/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện
dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh (đợt 01)
2989/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Đào Thị Thân)
2988/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Huỳnh Thị Ba)
2987/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Lương Sơn Huynh)
2986/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Bùi Văn Kiến - Trịnh Thị Kiểu)
2985/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Trương Thị Thanh Thoản)
2984/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Đào Hiền Thắng)
2983/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Trần Nguyễn Vân Hảo)
2982/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Trịnh Văn Út)
2981/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Nguyễn Tấn Thanh)
2980/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp
đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
(Trần Nguyễn Vân Hải)
141/KH-UBND 04/07/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1087/UBND 04/07/2022 V/v góp ý nội dung đề xuất của các hợp phần vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1085/UBND 04/07/2022 V/v triển khai thực hiện nội dung Công văn 891/UBND-TCD ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
135/KH-UBND 01/07/2022 Tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Chợ 4.0 - thanh toán không dùng
tiền mặt tại Chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh
2954/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (đợt 10)
2953/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Cao Như Hải Đăng)
2952/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Đoàn Trần Hồng Như)
2951/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Trần Ngọc Em)
2950/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Đoàn Văn Đúng)
2949/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Lý Văn Khá - bà Phạm Thị Xuyến)
2948/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7(Lê Văn Trường)
2947/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (Nguyễn Thị Bích Thu)
2946/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Đình Huệ - bà Lê Thị Thanh Trúc)
2942/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Hậu, sinh năm 1966, số CMND: 363579229, cấp ngày 04 tháng 12 năm 2005, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
2941/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1985, số CCCD: 0930085000376, cấp ngày 16 tháng 3 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2940/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thùy, sinh năm 1960, số CCCD: 093060002992, cấp ngày 10 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2937/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Quốc Sơn, địa chỉ: Khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2936/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Thùy Liên (được bà Phan Thị Thùy Dung ủy quyền), địa chỉ: Khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2892/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống và phân bón vi sinh thực hiện: mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
2684/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc
(Nguyễn Hữu Danh)
Đang online: 1
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 1672235
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.