van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1168 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2453/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Dư)
2452/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trang Văn Siêu)
2451/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(bà Nguyễn Thị Có)
996/UBND 20/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
995/UBND 20/06/2022 V/v xây dựng Kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2426/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh (được bà Nguyễn Thị Huê ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2425/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Thanh Long (được ông Phan Thúy Kiều ủy quyền), địa chỉ ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2424/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơ, địa chỉ khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2423/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Nhàn, địa chỉ khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2417/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Hoa
(lần đầu)
976/UBND 17/06/2022 Về việc thống nhất kinh phí phục vụ kỳ họp thứ bảy (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
972/UBND 16/06/2022 V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
2404/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Chí Tâm và bà Phan Thị Thu Xương)
2402/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Lê Thị Hội)
2400/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2399/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2398/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Khơi, địa chỉ khu vực 6, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
2396/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống và vật tư thực hiện: mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
959/UBND 15/06/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí phục vụ Kỳ họp thứ Bảy giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2390/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Kim Hân, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2389/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đô (được ông Nguyễn Văn Vĩnh ủy quyền), địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2382/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Võ Văn Ẩn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2381/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga (được ông Phạm Huy Cường ủy quyền), địa chỉ khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2380/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Phạm Văn Ca, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2379/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Yến (được bà Nguyễn Thị Đầm ủy quyền), địa chỉ khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
2378/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bé Quyên (được bà Trần Thị Cẩm Nhung ủy quyền), Sinh năm 1988. Số CMND: 363512389 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 30 tháng 10 năm 2020.
Địa chỉ: Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
935/UBND 13/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2357/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (đợt 4)
2356/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lưu Ngọc Nguyệt)
2355/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Đồng Hữu Bình)
2354/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thế Đến)
2353/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lê Hữu Phước)
2352/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Quách Nguyễn Thúy Ngọc)
2351/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Út)
2350/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Thanh Thảo)
2349/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hữu Nam)
2346/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Văn Hưng)
2345/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Võ Thị Hồng Anh)
2344/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Văn Lượm)
2343/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lý Thanh Thi - Nguyễn Thanh Giang)
2342/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Âu Phương Thảo)
2341/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hoàng Phong)
2340/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Việt Bắc - Huỳnh Thị Bích Lệ)
2339/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Quách Tấn Đạt)
2338/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Thị Ngọc Bích)
2337/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Nguyễn Thị Thanh Hiền)
2336/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62

(Nguyễn Phước Trưởng)
2335/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị An)
2334/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62

(Tôn Thất Bôn )
2333/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lâm Thị Mỹ Trang)
Đang online: 3
Hôm nay: 3745
Đã truy cập: 581880
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.