van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1168 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2583/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Phan Thị Kim Chi)
2582/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(bà Đặng Thị Cẩm Hồng)
2580/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (ông Nguyễn Văn Hạnh)
2579/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (ông Lâm Văn Trạng)
2578/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Trần Văn Sầm)
2577/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (ông Nguyễn Văn Nhã)
126/KH-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án:
Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (hợp phần 1)
2576/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Phạm Văn Đảm)
2575/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (ông Phạm Văn Cang)
2574/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Phạm Thị Thu)
2573/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Trương Thị Thu Hồng)
2572/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Phạm Thị Hoàng Oanh)
2571/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(của bà Phạm Thị Báu)
2570/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(bà Võ Nguyễn Tuyết Nhung)
2569/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Phạm Hoàng Giang)
2568/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Liếng)
2567/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc điều động lực lượng tham gia huấn luyện cán bộ khung B
Đội Điều trị/Cục Hậu cần/Quân khu 9 năm 2022
2566/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1
và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 4
1033/UBND 24/06/2022 Về việc thống nhất giao phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2022 theo Quyết định 2496/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.
2526/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị
khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 05)
2524/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Trương Văn Điện)
2522/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Tiêu Minh Thức và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm)
2521/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Kim Chi)
2519/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Trương Thị Thùa)
2518/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Trung Tính)
2516/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Trương Thị Giỏi)
2515/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Đào Thị Khen)
2510/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Lê Thị Sáu)
2506/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Xuân Vũ)
2503/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Phan Văn Hoàng)
2501/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lư Hoàng Nam)
2500/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Ngọc Chiếu)
2499/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Ngọc Tín)
2498/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Tấn Lực)
2496/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước (được bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ủy quyền), địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2495/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, số CCCD: 093190007867, cấp ngày 20 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2491/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Kỳ Nam)
2490/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Kiều Loan)
124/KH-UBND 23/06/2022 Về việc in Biên lai thu tiền (ngoài các khoản thu của ngành thuế) cho Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
2487/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Lê Văn Trường)
2486/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(ông Lý Văn Khá và bà Phạm Thị Xuyến)
2485/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(hộ Đoàn Văn Đúng)
2484/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (hộ Trần Ngọc Em)

2483/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Đoàn Trần Hồng Như)
2482/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia (ông Cao Như Hải Đăng)
2481/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Đình Huệ và bà Lê Thị Thanh Trúc)
2480/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(bà Nguyễn Thị Bích Thu)
1005/UBND 22/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2455/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Trinh)
2454/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Phần)
Đang online: 3
Hôm nay: 3570
Đã truy cập: 581705
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.