van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
62/KH-UBND 14/04/2022 Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030
537/UBND 14/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ, hướng dẫn thành lập các điểm bán hàng trực tiếp, trực tuyến tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025
532/UBND 13/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến cho Hội trường trung tâm thành phố Vị Thanh
531/UBND 13/04/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC và dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
528/UBND 13/04/2022 V/v góp ý dự dự thảo hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT
1302/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện lấy mẫu phân tích nước sạch theo Quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
1301/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị thực hiện in niên giám thống kê năm 2021
1299/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Danh Huyền
(lần đầu)
1298/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh (lần đầu)
1294/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của Hồng Văn Khoăng
(lần đầu)
1292/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1790/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Trang (lần đầu)
1282/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện
dự án: Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
1281/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Mai Hiền Tính)
1280/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Trịnh Minh Thảnh)
1279/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Phạm Văn Ca)
1278/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Lê Hồng Quang)
1277/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Thành Tốt)
1276/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Thành Tốt và bà Nguyễn Hồ Bích Ngân)
1275/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Hoàng Minh)
1273/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Ung Quốc Hải)
1272/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Ung Quốc Tuấn)
1271/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Ung Ngọc Trinh)
1270/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Huy Hoàng)
1269/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Huỳnh Thị Kim Khơi)
1268/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Nguyễn Thị Vàng)
1267/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Nguyễn Thanh Phong)
1266/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Vũ Thị Hồng Nhung)
1265/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(bà Vũ Thị Hồng Loan)
1264/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Vũ Thành Trung)
1263/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Chỉnh trang đô thị Phường III, thành phố Vị Thanh
(ông Bùi Văn Sách)
Đang online: 2
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 699277
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.