van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1327 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1334/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Minh Lý)
1333/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Lê Minh Đạt và bà Trần Thị Mai)
1332/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Văn Hoàng)
1331/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Nguyễn Thị Thu Ngân)
1330/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Nguyễn Thị Thu Giang)
1329/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên)
1328/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Minh Luân)
38/TB-VP.HĐND&UBND 18/04/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 30/3/2022
37/TB-VP.HĐND&UBND 18/04/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 14/4/2022
36/TB-VP.HĐND&UBND 18/04/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tuấn tại
cuộc họp đối thoại ngày 06/4/2022
1326/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Út (lần đầu)
1314/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa chất lượng áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Hè Thu năm 2022
547/UBND 15/04/2022 V/v đăng ký danh sách học viên tham dự lớp Đào tạo sơ cấp kiểm soát hợp tác xã
546/UBND 15/04/2022 Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Qúy I năm 2022
1309/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (lần 04)
1308/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Phạm Văn Nhàn và bà Nguyễn Thị Phụng)
1307/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 3 (hộ Nguyễn Ngọc Mến)
1306/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Phạm Thị Tiện)
538/UBND 14/04/2022 V/v thống nhất phương án sử dụng số tăng thu ngân sách thành phố Vị Thanh năm 2021
1303/QĐ-UBND 14/04/2022 V/v chỉ định thầu đơn vị in phôi và bìa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
62/KH-UBND 14/04/2022 Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030
537/UBND 14/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ, hướng dẫn thành lập các điểm bán hàng trực tiếp, trực tuyến tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025
532/UBND 13/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến cho Hội trường trung tâm thành phố Vị Thanh
531/UBND 13/04/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC và dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
528/UBND 13/04/2022 V/v góp ý dự dự thảo hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT
1302/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện lấy mẫu phân tích nước sạch theo Quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
1301/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị thực hiện in niên giám thống kê năm 2021
1299/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Danh Huyền
(lần đầu)
1298/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh (lần đầu)
1294/QĐ-UBND 13/04/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của Hồng Văn Khoăng
(lần đầu)
Đang online: 8
Hôm nay: 1337
Đã truy cập: 694181
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.