van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1361 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1526/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp lúa giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình sản xuất lúa chất lượng, áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa Hè Thu năm 2022
632/UBND 28/04/2022 V/v rà soát nhu cầu trồng cây Mắcca trên địa bàn thành
phố Vị Thanh
628/UBND 28/04/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra đối với các hoạt động dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1490/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 - lần 03
1489/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu
tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
1486/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin và sửa chữa máy nguồn hệ thống máy tabmis nối mạng
với kho bạc và Sở tài chính
1477/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Công Chánh)
1476/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Cần)
1475/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Trần Thị Nhiểu và ông Nguyễn Phong Thuận)
1474/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Văn Dần)
72/KH-UBND 27/04/2022 Trồng cây xanh phân tán và trồng rừng năm 2022 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1472/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp bò giống thực hiện: Ứng dụng
mô hình "nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi trùng quế theo hướng
an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường"
1471/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Hỏa Tiến,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1470/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Tân Tiến,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1469/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Vị Tân,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1468/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã Hỏa Lựu,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1467/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường VII,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1466/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường V,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1465/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường IV,
thành phố Vị Thanh năm 2022
1464/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường III,
thành phố Vị Thanh năm 2022

1463/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế phường I,
thành phố Vị Thanh năm 2022
71/KH-UBND 27/04/2022 Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại,
giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1460/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng mô hình sản xuất lúa chất lượng áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Hè Thu năm 2022
1458/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Thanh Tùng)
1457/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Võ Hoàng Phong)
1456/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Tiền)

1455/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (
bà Đỗ Tuyết Trang)
1454/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Vũ Phương và bà Nguyễn Thị Mến)
1453/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Lê Thị Mộng Thúy)
1448/QĐ-UBND 26/04/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Bạch Thị Kiều; Sinh năm 1960.
Số CCCD: 093160003379 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021.
Địa chỉ: Khu vực 4, Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 4
Hôm nay: 1366
Đã truy cập: 720068
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.