van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1933/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Lý Thị Thọ, sinh năm 1968, số CMND: 093168000971, cấp ngày 29 tháng 4 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1932/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Anh
(lần đầu)
1931/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
754/UBND 17/05/2022 V/v thống nhất chủ trương và duyệt kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu trang bị máy photocopy phục vụ nhiệm vụ
chính trị tại địa phương
1913/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Vũ Thùy)
1912/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc nâng phụ cấp lương đối với công chức (Nguyễn Ngọc Lan)
1911/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Huỳnh Thanh Tú)
1907/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Khơi, địa chỉ số 60 đường Lương Chí, khu vực 6, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
1906/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1905/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc xin chỉ định đơn vị thực hiện: Đăng tin bài tuyên truyền về
kinh tế - xã hội thành phố Vị Thanh trên Báo Pháp luật Việt Nam
1904/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế
và cưỡng chế thu hồi nợ thuế khu vực I (địa bàn thành phố Vị Thanh)
748/UBND 13/05/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện ứng dụng mô hình: Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa trong vụ lúa Thu Đông năm 2022
1900/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (đợt 9)
1899/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Tấn Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Mai)
1898/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Phan Thị Kim Thuyền)
1897/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Nguyễn Hửu Nghĩa)
1896/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Huỳnh Thị Tiến Vân)
1895/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (đợt 5)
1893/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 3
87/KH-UBND 13/05/2022 Thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn
thành phố Vị Thanh năm 2022
1890/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Yến (được bà Nguyễn Thị Đầm ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1889/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga (được ông Phạm Huy Cường ủy quyền), địa chỉ khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1888/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Ca, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1887/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Ẩn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1882/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí: Mua sơ mi hộp, bìa sơ mi dây
để lưu hồ sơ (biên bản quyết toán, sổ sách) quyết toán thu, chi ngân
sách của các đơn vị được giao dự toán và đơn vị sự nghiệp được
phê duyệt dự toán trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
1881/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc xin chỉ định thầu gói thầu: Đăng tin bài giới thiệu thông tin,
hình ảnh kinh tế - xã hội thành phố Vị Thanh trên Tạp chí Kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương
1880/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư
công trình: Mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến cho Hội trường
trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh    
718/UBND 12/05/2022 V/v thống nhất kinh phí phục vụ kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1869/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Nhạn
(lần đầu)
1868/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mười
(lần đầu)
Đang online: 4
Hôm nay: 1408
Đã truy cập: 697614
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.