van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2065/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2064/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyền, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2063/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lưu Minh Tín, địa chỉ khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2033/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Trúc Ly)
2028/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Tài, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2012/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp gói thầu:
Mua máy photocopy cho Văn phòng Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
800/UBND 24/05/2022 V/v triển khai thực hiện nội dung Công văn số 639/UBND-NCTH ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
2011/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hai, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2010/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Văn Danh Lợi, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2009/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2008/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Minh Châu)
2007/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Thế và bà Võ Thị Ngọc Hà)
2006/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Văn Trung và bà Đặng Thị Thanh Loan)
2005/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Lê Thu Chi)
2004/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Đặng Văn Mừng)
2003/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Gia Phú)
2002/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Trần Phi Vân)
2001/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Bùi Minh Dương)
1974/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm định phương tiện cân
trên địa bàn thành phố năm 2022
781/UBND 20/05/2022 V/v thống nhất chủ trương thực hiện ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
1972/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thái Hằng
(lần đầu)
1971/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Diệp Thị Nhung, địa chỉ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
1970/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Duyên (được ông Nguyễn Văn Gõ ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1969/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Thiện Hậu, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1968/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tú Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1967/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Diệu Sen, địa chỉ số 22, Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1966/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Tấn Tài, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1957/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Giang Tín Phong
(lần đầu)
1940/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết
Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh
756/UBND 18/05/2022 V/v hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất của Liên đoàn Lao động thành phố.
Đang online: 8
Hôm nay: 1438
Đã truy cập: 697644
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.