van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1162 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2220/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đời, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
884/UBND 06/06/2022 V/v góp ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
102/KH-UBND 06/06/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2209/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Châu Long)
2208/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Thanh Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọc)
2207/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Luận và bà Trần Thị Em)
864/UBND 03/06/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
2205/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Hậu, địa chỉ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
2204/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Hiệp, địa chỉ ấp Bình Thuận, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2202/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Thiện)
2201/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Quốc)
2200/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lưu Xuân Oản)
2190/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Kiều Tiên, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2189/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Quốc Năm, địa chỉ khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2185/QĐ-UBND 01/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Khu Tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1) (bà Đoàn Thị Lẩy)
2184/QĐ-UBND 01/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Khu Tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1)
2089/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Sách, địa chỉ ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
2088/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tương Lai, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2087/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Danh Duy Tân, địa chỉ khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2086/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2085/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Hoàng Minh, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2084/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Thúy Diễm, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2083/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thùy, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2082/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Quách Nguyễn Thúy Vi, địa chỉ ấp Mỹ I, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2081/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Bá; Sinh năm 1967. Số CCCD: 093067014826 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13 tháng 01 năm 2022. Địa chỉ: Khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
838/UBND 30/05/2022 V/v xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở
837/UBND 30/05/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh năm 2022
2080/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua két sắt phục vụ công tác lưu trữ văn bản, tài liệu mật nhà nước cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vị Thanh
2078/QĐ-UBND 27/05/2022 V/v chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp sơ mi hộp, bìa sơ mi dây để lưu
hồ sơ (biên bản quyết toán, sổ sách) quyết toán thu, chi ngân sách của
các đơn vị được giao dự toán và đơn vị sự nghiệp được phê duyệt
dự toán trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
834/UBND 27/05/2022 V/v thống nhất chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Vị Thanh năm 2022
Đang online: 7
Hôm nay: 1411
Đã truy cập: 579547
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.