van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1161 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2576/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Phạm Văn Đảm)
2575/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (ông Phạm Văn Cang)
2574/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Phạm Thị Thu)
2573/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Trương Thị Thu Hồng)
2572/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh (bà Phạm Thị Hoàng Oanh)
2571/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(của bà Phạm Thị Báu)
2570/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(bà Võ Nguyễn Tuyết Nhung)
2569/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Phạm Hoàng Giang)
2568/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
(ông Nguyễn Văn Liếng)
2567/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc điều động lực lượng tham gia huấn luyện cán bộ khung B
Đội Điều trị/Cục Hậu cần/Quân khu 9 năm 2022
2566/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1
và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 4
1033/UBND 24/06/2022 Về việc thống nhất giao phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2022 theo Quyết định 2496/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.
2526/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị
khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 05)
2524/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Trương Văn Điện)
2522/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Tiêu Minh Thức và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm)
2521/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Kim Chi)
2519/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Trương Thị Thùa)
2518/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Trung Tính)
2516/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Trương Thị Giỏi)
2515/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Đào Thị Khen)
2510/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (bà Lê Thị Sáu)
2506/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Xuân Vũ)
2503/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Phan Văn Hoàng)
2501/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lư Hoàng Nam)
2500/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Ngọc Chiếu)
2499/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Ngọc Tín)
2498/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Tấn Lực)
2496/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước (được bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ủy quyền), địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2495/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, số CCCD: 093190007867, cấp ngày 20 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2491/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Kỳ Nam)
Đang online: 1
Hôm nay: 1040
Đã truy cập: 579177
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.