van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2225/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2224/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Hiền, địa chỉ ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2223/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ba, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2222/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Thành Trung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2221/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Văn Hùng, địa chỉ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2220/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đời, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
884/UBND 06/06/2022 V/v góp ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
102/KH-UBND 06/06/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2209/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Châu Long)
2208/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Thanh Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọc)
2207/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Luận và bà Trần Thị Em)
864/UBND 03/06/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
2205/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Hậu, địa chỉ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
2204/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Hiệp, địa chỉ ấp Bình Thuận, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2202/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Thiện)
2201/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Văn Quốc)
2200/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lưu Xuân Oản)
2190/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Kiều Tiên, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2189/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trương Quốc Năm, địa chỉ khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2185/QĐ-UBND 01/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:
Khu Tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1) (bà Đoàn Thị Lẩy)
Đang online: 5
Hôm nay: 1294
Đã truy cập: 697500
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.