van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1337 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2278/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Thảo, địa chỉ khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2277/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Bạch Lê, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2269/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
2253/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Văn Tòng, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2250/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
55/TB-VP.HĐND&UBND 07/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 26/5/2022
2244/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (Nguyến Văn Tú)
2243/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Trần Thị Cúc, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2242/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết, địa chỉ khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2241/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Võ Văn Tấn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2240/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2239/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Kim Nhiển, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2238/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tỷ Nhỏ, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2237/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tính, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2236/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Diễm Phúc, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2235/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Luốl, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2229/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Vũ Thị Hồng Nhung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2228/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hồng Loan, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2227/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2226/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Sạch, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 1316
Đã truy cập: 697522
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.