van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1186 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
837/UBND 30/05/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh năm 2022
2080/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua két sắt phục vụ công tác lưu trữ văn bản, tài liệu mật nhà nước cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vị Thanh
2078/QĐ-UBND 27/05/2022 V/v chỉ định thầu: Đơn vị cung cấp sơ mi hộp, bìa sơ mi dây để lưu
hồ sơ (biên bản quyết toán, sổ sách) quyết toán thu, chi ngân sách của
các đơn vị được giao dự toán và đơn vị sự nghiệp được phê duyệt
dự toán trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
834/UBND 27/05/2022 V/v thống nhất chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Vị Thanh năm 2022
824/UBND 26/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu vốn hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022
2073/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (lần 5)
2072/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Trần Cấm Sình)
2071/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Nguyễn Thành Nhân)
2066/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Kiều Hoa, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2065/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2064/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyền, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2063/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lưu Minh Tín, địa chỉ khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2033/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Trúc Ly)
2028/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Tài, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2012/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp gói thầu:
Mua máy photocopy cho Văn phòng Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
800/UBND 24/05/2022 V/v triển khai thực hiện nội dung Công văn số 639/UBND-NCTH ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
2011/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hai, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2010/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Văn Danh Lợi, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2009/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2008/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Minh Châu)
Đang online: 9
Hôm nay: 1405
Đã truy cập: 586814
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.