van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1186 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2239/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Kim Nhiển, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2238/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tỷ Nhỏ, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2237/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tính, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2236/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Diễm Phúc, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2235/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Luốl, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2229/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Vũ Thị Hồng Nhung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2228/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hồng Loan, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2227/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2226/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Sạch, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2225/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2224/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Hiền, địa chỉ ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2223/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ba, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2222/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Thành Trung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2221/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Văn Hùng, địa chỉ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2220/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đời, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
884/UBND 06/06/2022 V/v góp ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
102/KH-UBND 06/06/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2209/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Châu Long)
2208/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Thanh Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọc)
2207/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Luận và bà Trần Thị Em)
Đang online: 6
Hôm nay: 1449
Đã truy cập: 586858
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.