van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1147 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2294/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Cẩm; Sinh năm 1953, Số CCCD: 093153003585 cấp ngày 10 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2293/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Hồng Xuân Bình)
2291/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Viên Thanh Nhã)
2290/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Dương Hữu Thịnh)
2289/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Võ Văn Tùng)
2283/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Lượm, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2282/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Thanh Giang, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2281/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Hương, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2280/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Hạnh, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2279/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Văn Bình, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2278/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Thảo, địa chỉ khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2277/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Bạch Lê, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2269/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
2253/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Văn Tòng, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2250/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
55/TB-VP.HĐND&UBND 07/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 26/5/2022
2244/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (Nguyến Văn Tú)
2243/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Trần Thị Cúc, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2242/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết, địa chỉ khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2241/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Võ Văn Tấn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 2483
Đã truy cập: 571368
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.