van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1147 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2485/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(hộ Đoàn Văn Đúng)
2484/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (hộ Trần Ngọc Em)

2483/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (bà Đoàn Trần Hồng Như)
2482/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia (ông Cao Như Hải Đăng)
2481/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Trần Đình Huệ và bà Lê Thị Thanh Trúc)
2480/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(bà Nguyễn Thị Bích Thu)
1005/UBND 22/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2455/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Trinh)
2454/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Phần)
2453/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Dư)
2452/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trang Văn Siêu)
2451/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(bà Nguyễn Thị Có)
996/UBND 20/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
995/UBND 20/06/2022 V/v xây dựng Kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2426/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh (được bà Nguyễn Thị Huê ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2425/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Thanh Long (được ông Phan Thúy Kiều ủy quyền), địa chỉ ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2424/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơ, địa chỉ khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2423/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Nhàn, địa chỉ khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2417/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Hoa
(lần đầu)
976/UBND 17/06/2022 Về việc thống nhất kinh phí phục vụ kỳ họp thứ bảy (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đang online: 1
Hôm nay: 2510
Đã truy cập: 571395
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.