van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 650 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1848/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 427) (ông Nguyễn Văn Tuấn)
1847/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 1 (Hẻm 427) (ông Lê Thanh Xuân)
1841/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thúy Kiều, sinh năm 1982, số CCCD: 093182000614, cấp ngày 16 tháng 3 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
1840/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Thạch Chi, sinh năm 1962, số CMND: 363539448, cấp ngày 25 tháng 4 năm 2006, nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
701/UBND 10/05/2022 V/v tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với ngành Công Thương trên địa bàn thành phố
1838/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (đợt 3)
1837/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Nguyễn Hoàng Phố)
1836/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Nguyễn Hoàng Phiếu)
1835/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(ông Bùi Ngọc Giàu)
1834/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(bà Nguyễn Thị Bé Hai)
Đang online: 3
Hôm nay: 2068
Đã truy cập: 466002
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.