van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
82/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Ngân, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
59/QĐ-UBND 06/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh hết hiệu lực năm 2022
58/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 14 tập thể và 02 hộ dân
48/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3) đợt 2
51/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán thu - chi giá dịch hạ tầng, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023 của Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh
47/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư -dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3) (Nguyễn Hoàng Phong)
34/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Kim Trang, địa chỉ khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
33/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Duyên, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
32/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Lĩnh, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
31/QĐ-UBND 04/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Thủy, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 10
Hôm nay: 1909
Đã truy cập: 1623417
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.