van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1186 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2499/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Lê Ngọc Tín)
2498/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (ông Nguyễn Tấn Lực)
2496/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước (được bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ủy quyền), địa chỉ khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2495/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, số CCCD: 093190007867, cấp ngày 20 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2491/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Kỳ Nam)
2490/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Kiều Loan)
124/KH-UBND 23/06/2022 Về việc in Biên lai thu tiền (ngoài các khoản thu của ngành thuế) cho Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
2487/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7 (ông Lê Văn Trường)
2486/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(ông Lý Văn Khá và bà Phạm Thị Xuyến)
2485/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(hộ Đoàn Văn Đúng)
Đang online: 1
Hôm nay: 1525
Đã truy cập: 586934
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.