van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1132 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2480/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Lia 7
(bà Nguyễn Thị Bích Thu)
1005/UBND 22/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2455/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Trinh)
2454/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Phần)
2453/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trần Văn Dư)
2452/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(ông Trang Văn Siêu)
2451/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện
dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2
(đoạn từ kênh Lầu đến đường Phạm Hùng)
(bà Nguyễn Thị Có)
996/UBND 20/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
995/UBND 20/06/2022 V/v xây dựng Kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2426/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Thảnh (được bà Nguyễn Thị Huê ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 7
Hôm nay: 1631
Đã truy cập: 565276
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.