van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
164/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Vân Trang, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
163/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Quang Văn Bề, địa chỉ khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
62/UBND 11/01/2023 V/v phối hợp nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân quý IV/2022
139/QĐ-UBND 11/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Hoa Giếng, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
117/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức, hợp đồng lao động,
số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2023
115/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc thành lập Ban Biên tập thực hiện chuyên mục
Khoa học và Công nghệ năm 2023
114/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
113/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Lực, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
112/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Minh Hoàng, địa chỉ khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
111/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Ngọc Khang, địa chỉ khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 795
Đã truy cập: 1672220
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.