van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 650 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1895/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (đợt 5)
1893/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa,
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, lần 3
87/KH-UBND 13/05/2022 Thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn
thành phố Vị Thanh năm 2022
1890/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Yến (được bà Nguyễn Thị Đầm ủy quyền), địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1889/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga (được ông Phạm Huy Cường ủy quyền), địa chỉ khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1888/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Ca, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1887/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Ẩn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1882/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí: Mua sơ mi hộp, bìa sơ mi dây
để lưu hồ sơ (biên bản quyết toán, sổ sách) quyết toán thu, chi ngân
sách của các đơn vị được giao dự toán và đơn vị sự nghiệp được
phê duyệt dự toán trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
1881/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc xin chỉ định thầu gói thầu: Đăng tin bài giới thiệu thông tin,
hình ảnh kinh tế - xã hội thành phố Vị Thanh trên Tạp chí Kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương
1880/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư
công trình: Mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến cho Hội trường
trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh    
Đang online: 2
Hôm nay: 2127
Đã truy cập: 466061
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.