van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5616/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Hạng mục: Cải tạo tuyến kênh Cái Nhúc (Phạm Ngọc Tuyến)
5607/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Mai Thị Ngọc Cẩm
5605/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc thu hồi và hủy giấy khai sinh của Hà Duy Tâm
2323/UBND 27/12/2022 V/v phúc đáp Công văn số 3459/STC-QLNS ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài Chính tỉnh Hậu Giang
5581/QĐ-UBND 27/12/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga (được ông Phạm Huy Cường ủy quyền), sinh năm 1955; số CCCD: 084155003639, ngày cấp 28 tháng 6 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
5565/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (lần 10)
5558/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
2299/UBND 23/12/2022 V/v thống nhất chủ trương và kinh phí mua liều trại phục vụ tuyển quân năm 2023
5555/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh (lần 10)
5552/QĐ-UBND 23/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ,tái định cư thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hạng mục:Cải tạo tuyến Kênh 62 (lần 10)
Đang online: 3
Hôm nay: 831
Đã truy cập: 1676011
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.