van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1496 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4141/QĐ-UBND 23/09/2022 V/v xin chỉ định đơn vị làm các bảng hiệu, bảng tên ở
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vị Thanh
195/KH-UBND 23/09/2022 Hỗ trợ phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022
4137/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc thôi biệt phái công chức (Phan Hoài Tân)
332/BC-UBND 22/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, 9 tháng
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022
4135/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
4134/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm gắn với liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4133/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vụ lúa Đông Xuân năm 2022 - 2023
4132/QĐ-UBND 22/09/2022 Về việc phê duyệt dự toán thực hiện: Ứng dụng mô hình sản xuất
lúa chất lượng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,
vụ lúa Đông Xuân năm 2022 -2023
193/KH-UBND 21/09/2022 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
4105/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bình
(lần đầu)
Đang online: 1
Hôm nay: 3094
Đã truy cập: 836562
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.