QL_Vanbanduthao - ban-tuyen-giao - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ngày 10-03-2021

 

Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Họ tên: Lê Hồng Khuê

Chức vụ: Uỷ viên BTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vị Thanh.

Điện thoại: 0907.759.679

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: khuelh.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Văn Hưởng

Chức vụ: Thành uỷ viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0919.019.676

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: huonghv.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Văn Liệt

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0919.804.667

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: lietnv.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Hữu Thoại

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0908.137.227

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: thoaihh.tuvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 3
Hôm nay: 298
Đã truy cập: 213295
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.