ban-tuyen-giao - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Lê Hồng Khuê

Chức vụ: Uỷ viên BTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vị Thanh.

Điện thoại: 0907.759.679

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: khuelh.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Văn Hưởng

Chức vụ: Thành uỷ viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0919.019.676

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: huonghv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Văn Liệt

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0919.804.667

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: lietnv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Hữu Thoại

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0908.137.227

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: thoaihh.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 18321
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.