ban phap che - UBND TP Vị Thanh

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

Ngày 23-06-2021

BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

Họ tên: HUỲNH VĂN THỐNG  

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 

Trưởng Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0917 134 879

Email: thonghv.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: DƯƠNG MINH TRUYỀN

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0915 711 797

Họ tên: VÕ THÁI SƠN

Chức vụ: Thành ủy viên- Chánh án Toà án ND

Ủy viên Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0772 818 666

Email: vothaison1974@gmail.com

Họ tên: TRẦN MINH ĐỨC

Chức vụ: Thành ủy viên- Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự

Ủy viên Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0949 010 868

Email: tranminhđuc.tmd2911@gmail.com

Họ tên: NGUYỄN CẨM LỰA

Chức vụ: Thành ủy viên- Bí Thư Thành Đoàn

Thành viên Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0977 241 991

Email: luanc.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy phường V   

Ủy viên Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0910 272 579

Email: thuyhanghg82.@gmail.com

Họ tên: LÊ THỊ NGỌC GIANG

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy phường VII  

Ủy viên Ban Pháp chế  - HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0987 456 347

Email: ngocgiangp71981@gmail.com

Đang online: 1
Hôm nay: 904
Đã truy cập: 170190
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.