Văn bản Chỉ đạo điều hành - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 386 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
686/UBND 26/09/2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh
683/UBND 23/09/2022 phúc đáp góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
682/UBND 23/09/2022 V/v góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
169/KH-UBND 22/09/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2022
375/BC-UBND 20/09/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới"
374/BC-UBND 20/09/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
680/UBND 20/09/2022 phúc đáp góp ý dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
679/UBND 20/09/2022 phúc đáp tham gia ý kiến Hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
678/UBND 19/09/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
675/UBND 16/09/2022 V/v kết quả rà soát người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 3
Hôm nay: 2272
Đã truy cập: 729139