Văn bản Chỉ đạo điều hành - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 987 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
294/UBND 24/03/2023 chấp thuận chủ trương tổ chức Hội chợ "Triễn lãm thương mại trên địa bàn thành phố Ngã Bảy"
60/TTr-UBND 24/03/2023 Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Ngã Bảy
291/UBND 24/03/2023 V/v giao quyền tiếp tục điều hành hoạt động trường Tiểu học Lý Tự Trọng
290/UBND 23/03/2023 V/v đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ Bộ phận Một cửa.
289/UBND 23/03/2023 V/v thực hiện Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030"
288/UBND 23/03/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
59/TTr-UBND 23/03/2023 Đề nghị thẩm định, công nhận tiêu chí số 11 (Nghèo đa chiều)
theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã Đại Thành
85/BC-UBND 23/03/2023 Việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
287/UBND 23/03/2023 V/v góp ý các văn bản liên quan đến công tác dân số năm 2023
286/UBND 23/03/2023 V/v góp ý Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Hậu Giang năm 2023
83/BC-UBND 23/03/2023 Công tác triển khai Chương trình số 166-CTr/TU và Kế hoạch số 155-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
285/UBND 23/03/2023 V/v góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang
284/UBND 23/03/2023 đăng ký nhu cầu trồng cây trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2023
281/UBND 23/03/2023 V/v góp ý Bộ chỉ số chấm điểm Cải cách hành chính cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2023 - 2030
280/UBND 23/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ
279/UBND 23/03/2023 phúc đáp đóng góp dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
278/UBND 23/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
277/UBND 23/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
276/UBND 23/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ hoạt động ngân hàng của các TCTD
272/UBND 22/03/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng xây dựng vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
271/UBND 22/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
trong năm 2023
268/UBND 22/03/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế
267/UBND 22/03/2023 V/v thực hiện Kế hoạch phát triển công tác xã hội năm 2023
266/UBND 22/03/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án "Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2030"
262/UBND 21/03/2023 V/v tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023" (phân bổ lực lượng)
261/UBND 21/03/2023 thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng ví điện tử (VNPT Money, Viettel Money,…)
58/TTr-UBND 21/03/2023 Đề nghị điều chỉnh số thứ tự 14, Phụ lục 6 tại Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
260/UBND 21/03/2023 V/v triển khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030"
259/UBND 21/03/2023 V/v báo cáo số liệu phục vụ công tác quản lý biên chế ngành giáo dục
258/UBND 20/03/2023 V/v cung cấp số liệu kinh tế-xã hội năm 2020-2022 (lần 2)
257/UBND 20/03/2023 V/v chấp thuận tiếp nhận viên chức ( Trương thị trúc Linh)
256/UBND 20/03/2023 V/v chấp thuận cho viên chức chuyển công tác ( Trần Thị Kim Liên)
255/UBND 20/03/2023 V/v thống nhất chủ trương tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho học sinh lớp 12

254/UBND 20/03/2023 V/v xin ý kiến phương án sử dụng số tăng thu ngân sách thành phố năm 2022; kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và các nhiệm vụ chi thường xuyên còn lại năm 2022 tiếp tục thực hiện trong năm 2023.
253/UBND 20/03/2023 V/v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
87/KH-UBND 20/03/2023 Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Ngã Bảy năm 2023
252/UBND 19/03/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 giai đoạn 2021 - 2025
56/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ ( Nguyễn Thành Đô)

86/KH-UBND 17/03/2023 Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng sản phẩm Dự án 513 năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
85/KH-UBND 17/03/2023 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
55/TTr-UBND 17/03/2023 Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Phú
78/BC-UBND 17/03/2023 Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Phú
77/BC-UBND 17/03/2023 Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn thành phố Ngã Bảy tháng 3 năm 2023
84/KH-UBND 17/03/2023 Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về "Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
249/UBND 17/03/2023 giải quyết kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ công tác chuyên môn năm 2023
248/UBND 17/03/2023 giải quyết kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023
76/BC-UBND 17/03/2023 Các khoản thu ngân sách được loại trừ năm 2022
trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
83/KH-UBND 17/03/2023 Tổ chức Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 02 con lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số thành phố Ngã Bảy năm 2023
246/UBND 16/03/2023 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các Tổ công tác, các Chủ đầu tư
244/UBND 16/03/2023 V/v an táng bà Lê Thị Huế tại Khu từ trần Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy-Phụng Hiệp
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 21
Hôm nay: 16020
Đã truy cập: 1284077