tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 64

Sáng ngày 14/01/2022, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Ngã Bảy đã tổ chức cuộc họp để đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đối với các xã, phường trong năm 2021, theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố.

 

 

Qua báo cáo của các xã, phường, việc thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã giúp người dân ở cơ sở nắm bắt và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình, phát huy quyền dân chủ trực tiếp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật; thu hút các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tham gia. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến về kết quả tự đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường và thẩm tra lại điểm tự đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật. Qua thẩm tra, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố nhất trí 6/6 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, trong đó phường Lái Hiếu đạt số điểm cao nhất với 98,5/100 điểm.

Sau cuộc họp, Hội đồng  đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

                                                                     Ngọc Huệ


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 5
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 356186