tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là giải pháp xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở

Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là giải pháp xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở

Ngày 03-09-2021 - Lượt xem: 65

https://haugiang.gov.vn/web/pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-hau-giang/chi-tiet-tin/-/tin-tuc/anh-gia--cong-nhan-xa--phuong--thi-tran-at-chuan-tiep-can-phap-luat-la-giai-phap-xay-dung-moi-truong-phap-ly-lanh-manh--tien-bo-tai-co-so43202


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 3
Hôm nay: 1846
Đã truy cập: 343715