tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy

Ngày 04-11-2021 - Lượt xem: 458

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 337273