tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A

Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A

Ngày 17-05-2022 - Lượt xem: 6

Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 2583
Đã truy cập: 493784