Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1.

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1.

Ngày 31-05-2022 - Lượt xem: 23

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1.


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 6
Hôm nay: 1280
Đã truy cập: 608133