Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Ngày 31-05-2022 - Lượt xem: 8

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 13
Hôm nay: 1165
Đã truy cập: 608018