Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Thành ủy Ngã Bảy tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022

Thành ủy Ngã Bảy tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022

Ngày 18-01-2023 - Lượt xem: 90

Thành ủy Ngã Bảy vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022, và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2023. ông Nguyễn Huỳnh Đức- Bí thư Thành ủy Ngã Bảy dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có ông Dương Văn Sơn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đỗ Hoàng Nam- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố. Năm 2022, thường trực Thành ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao đối với các mặt công tác xây dựng Đảng tiêu biểu đã trên 98% đảng viên học tập các Nghị quyết của Trung ương và chuyên đề học tập Bác năm 2022-2023; chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện đúng qui định trong công tác cán bộ, theo đó Thành ủy phê duyệt rà soát bổ sung qui hoạch và qui hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 là 505 đồng chí; qui hoạch nhiệm kỳ 2025-2030;2026-2031 là 608 đồng chí; năm qua Thành ủy cũng đã kết nạp 48 đảng viên, đạt trên 111% chỉ tiêu kế hoạch; đã tổ chức lễ tặng huy hiệu đảng cho 44 đảng viên. Chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm, dánh giá chất lượng tổ chức và cá nhân  trong hệ thống chính trị năm 2022, có tên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngoài ra công tác kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận; công tác nội chính và văn phòng cấp ủy được lãnh đạo từng cơ quan tham mưu cho thường trực lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời góp phần cùng đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Qua khảo sát ý kiến của người dân, có 99,2% tỷ lệ người dân được lấy ý kiến hài lòng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.Đối với công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu, năm 2022 thành ủy xét công nhận 106 chi bộ đạt tiêu chí chi bộ kiểu mẫu, đạt 77,94% tổng số chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy Nguyễn Huỳnh Đức cho rằng kết quả đạt được có sự tham mưu, hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và Trung tâm Chính trị đã tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu năm 2022, đặc biệt chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều vượt chương trình đề ra. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2023, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và Trung tâm Chính trị khắc phục tốt những hạn chế năm 2022 đã chỉ ra; tập trung bám sát, cụ thể hóa, tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy; Tham mưu triển khai, cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, quy định, đề án, chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2023, đặc biệt về phân cấp quản lý cán bộ, biên chế trong hệ thống chính trị năm 2023. Tiếp tục cụ thể hóa Quy định số 06 của Thành ủy về xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Tập trung lãnh đạo phong trào thi đua năm 2023, phấn đấu có thứ hạng cao trong Tỉnh.  Dịp này, có 2 đảng viên nhận Bằng khen của Tỉnh ủy HG và 11 đảng viên được trao giấy khen của Thành ủy Ngã Bảy có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021); và nhiều giấy khen cho các tổ chức đảng, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Ông Nguyễn Huỳnh Đức trao thưởng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Ông Dương Văn Sơn tặng giấy khen của Thành ủy Ngã Bảy cho chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu tiêu biểu năm 2022